جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۲

تبلیغات

دسته بندی : گزارش تصویری

ت۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۰:۴۰ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: آخرین تمرین پرسپولیس در ترکیه جمعه ۲۸ تیر

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین جمعه ۲۸ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۱:۲۶ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۷ تیر پرسپولیس در ترکیه

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین پنجشنبه ۲۷ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۳:۰۱ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین پرسپولیس عصر چهارشنبه ۲۶ تیر در ترکیه

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین عصر چهارشنبه ۲۶ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۷:۲۳ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین پرسپولیس در ترکیه چهارشنبه ۲۶ تیر

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۲۶ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۶:۰۶ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین ریکاوری پرسپولیس در ترکیه سه‌شنبه ۲۵ تیر

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز سه شنبه ۲۵ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۱:۴۹ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری بازی دوستانه تیم اول و دوم پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز تیم های قرمز و زرد پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۱:۱۹ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین پرسپولیس در ترکیه یکشنبه ۲۳ تیر

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲۳ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۲:۱۷ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین پرسپولیس در ترکیه عصر شنبه ۲۲ تیر

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین عصر امروز شنبه ۲۲ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۵:۳۷ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین پرسپولیس در ترکیه صبح شنبه ۲۲ تیر

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین صبح امروز شنبه ۲۲ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۴:۵۸ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین پرسپولیس در ترکیه جمعه ۲۱ تیر

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲۱ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۲۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۴:۴۶ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: اولین تمرین پرسپولیس در ترکیه پنجشنبه ۲۰ تیر

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۰ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:

ت۱۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۸:۱۴ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: کاروان پرسپولیس در فرودگاه پیش از سفر به ترکیه

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های حضور کاروان پرسپولیس در فرودگاه برای سفر به اردوی ترکیه:

ت۱۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۲:۳۲ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری اولین بازی دوستانه: پرسپولیس ۲-۱ نیروی زمینی

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و نیروی زمینی با برتری شاگردان گابریل کالدرون در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۵:۴۱ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۱۸ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۱۸ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۳:۴۳ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۷ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱۷ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۳:۲۱ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۶ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۱۶ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۱:۴۶ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین عصر شنبه ۱۵ تیر پرسپولیس با حضور هواداران

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین عصر امروز شنبه ۱۵ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۳:۴۱ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۱۵ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین صبح امروز شنبه ۱۵ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۵:۲۵ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۴ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین صبح امروز جمعه ۱۴ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۲:۰۹ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین عصر چهارشنبه ۱۲ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین عصر امروز چهارشنبه ۱۲ تیر پرسپولیس با اولین حضور ملی پوشان در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۵:۱۵ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: اولین تمرین پرسپولیس با حضور کالدرون

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین صبح امروز چهارشنبه ۱۲ تیر پرسپولیس با اولین حضور گابریل کالدرون در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۳:۰۲ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین عصر دوشنبه ۱۰ تیر پرسپولیس با تماشای کالدرون

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین عصر امروز دوشنبه ۱۰ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۱۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۵:۲۸ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین صبح دوشنبه ۱۰ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین صبح امروز دوشنبه ۱۰ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۱:۱۵ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین عصر یکشنبه ۹ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین عصر امروز یکشنبه ۹ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

ت۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۵:۴۰ سرویس: گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین صبح یکشنبه ۹ تیر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین صبح امروز یکشنبه ۹ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

 

آمار بازدید:

بازدید امروز: 6223 بازدید

بازدید دیروز: 68958 بازدید

بازدید کل : 9160296 بازدید

افراد آنلاین: 39 نفر