مذاکرات باشگاه پرسپولیس برای جذب مهاجم استقلال خوزستان هنوز منتج به توافق نشده است.

باشگاه پرسپولیس برای جذب حاقایی پور مذاکراتی با مسئولان استقلال خوزستان داشته است که به صورت شفاهی تیم جنوبی اعلام کرده برای صدور رضایتنامه آقایی پور ۱۱ میلیارد می خواهند اما هنوز به صورت رسمی این درخواست را مطرح نکرده اند.

از سوی دیگر باید دید باشگاه پرسپولیس حاضر می شود چنین مبلغی را به عنوان رضایتنامه بدهد یا خیر چون با قبول پرداخت این رضایتنامه بحث پرداختی به خود این بازیکن هم مطرح است.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)