قرعه کشی مسابقه پیش بینی دربی پرسپولیس نیوز انجام شده و سه برنده لباس پرسپولیس با نام اختصاصی مشخص شد.

از بین حدود ۵۲۱ شرکت کننده، ۱۰ نفر نتیجه را درست پیش بینی کردند که به شرح است:

فیلم قرعه کشی:

نام کاربری برندگان:
Tahakhan94
sajadamoli8
notrikaa

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)