تعداد هواداران پرسپولیس که به این باشگاه کمک مالی کردند مشخص شد.

تقریباً دو هفته پیش بود که اعلام شد حدود ۳۲ هزار هوادار پرسپولیس در طرح کمک مالی به این باشگاه شرکت کرده‌اند. پس از آن خبر، کمپینی بین هواداران پرسپولیس راه افتاد تا تعداد کمک کنندگان به باشگاه به مرز یک میلیون نفر برسد تا مبلغ جمع شده بتواند مشکلات زیادی را از باشگاه پرسپولیس حل کند.

طبق آمار به دست آمده از باشگاه پرسپولیس تا الان حدود ۴۰ هزار نفر از هواداران پرسپولیس در سراسر ایران به باشگاه کمک مالی کرده‌اند.

با وجود افزایش ۸ هزار نفری هواداران پرسپولیس نسبت دو هفته گذشته تعداد شرکت کنندگان با عدد مورد انتظار فاصله دارد اما مبلغ جمع شده مبلغ کمی نیست، تا همین‌ جا هم رکورد کمک‌های مالی از طرف هواداران به باشگاه‌های فوتبال در ایران شکسته شده است.

در کمپینی که از دو هفته پیش راه افتاد، گفته شده بود اگر یک میلیون هوادار پرسپولیس نفری ۶۰ هزار تومان به این باشگاه کمک کنند مبلغ قابل توجه ۶۰ میلیارد تومان جمع آوری می‌شود که می‌تواند تمام مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس را حل کند، اما تا امروز حدود ۴۰ هزار هوادار در این طرح شرکت کرده‌اند و مبلغ جمع شده به سه میلیارد تومان نزدیک شده است.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)