پرسپولیس نیوز: تا حدود ۱۵ روز دیگر از اپلیکیشن رسمی باشگاه پرسپولیس در فضای تلفن همراه رونمایی خواهد شد.

قرار است تا حدود ۱۵ روز دیگر از اپلیکیشن رسمی باشگاه پرسپولیس رونمایی شود.این اقدام در راستای درآمدزایی باشگاه پرسپولیس و از سوی این باشگاه با همکاری اسپانسر انجام خواهد شد.

در این اپلیکیشن خدماتی همچون پخش بازی‌ها، امکان استفاده از عکس و فیلم، تراکنش‌های بانکی، پرداخت قبوض و خرید شارژ انجام خواهد شد و قرار است تا حدود ۱۵ روز دیگر از این اپلیکیشن به صورت رسمی رونمایی شود.