معاون وزیر ورزش گفت: مدیرعامل و هیات مدیره پرسمولیس باید اولویت خود را دوری از حواشی قرار دهند.

جمشید تقی زاده درباره انتخاب مدیرعامل پرسپولیس و اولویت برنامه مدیرعامل جدید، عنوان کرد: قرار است من در جلسه شرکت کنم. هنوز مدیرعامل معرفی نشده است.

وی درباره اولویت‌های مدیرعامل جدید افزود: باید هیات مدیره تشکیل و مدیر مشخص شود. اولویت ها را مدیرعامل و هیات مدیره مشخص می کند. هدف حضور مقتدر در لیگ قهرمانان آسیا و دوری از حاشیه هاست. باید مقدمات کار را برای واگذاری فراهم شود.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت ورزش درباره اینکه آیا امیدوار هستید سرخابی‌ها تا آخر پاییز به بخش خصوصی واگذار شوند، عنوان کرد: بله امیدوارم تا آخر پاییز این اتفاق بیفتد.