پرسپولیس نیوز: کارگزار مالی باشگاه پرسپولیس در مورد مبحث ثبت دامنه پرسپولیس به نام این شرکت توضیحاتی ارائه کرد.

کارگزار مالی باشگاه پرسپولیس در خصوص مبحث تغییر مالکیت دامنه این باشگاه مطلب زیر را ارائه کرد:

در پی انتشار خبری مبنی بر در اختیار بودن دامین پرسپولیس نزد کارگزار برند باشگاه، به اطلاع می رساند که پیش از این و در زمان مدیران سابق پرسپولیس دامین باشگاه بدون هیچ قراردادی در اختیار اشخاص بود و حتی سرور ایمیل های باشگاه نیز در شرایط غیر امن مدیریت می شد حتی اکانت رسمی اینستاگرام باشگاه نیز در اختیار افراد غیر بود.

پس از عقد قرارداد و با تلاش بسیار از سمت مدیریت قبلی و تیم رسانه ای وقت باشگاه و با همکاری کارگزار تمام مواردیکه می توانست برای باشگاه خطر آفرین باشد مطابق قرارداد به منظور مدیریت فنی، امنیتی و اجرایی درگاه های باشگاه ضمن انتقال آن از خارج از کشور به ایران توسط شرکت کارگزار میزبانی شد و به منظور ایجاد امنیت بیشتر پروتکل های امنیتی ایجاد گردید.

بدیهی است مطابق بندهای قرارداد مالکیت این موارد در اختیار باشگاه است و مدیریت آن به کارگزار واگذار گردیده و در پایان قرارداد به باشگاه منتقل می گردد.
بدون شک در شرایط قبلی هرنوع سوء استفاده از اکانتهای باشگاه به راحتی ممکن بود که طی این قرارداد به یک شخص حقوقی واگذار شد تا خیال هواداران از هرنوع سوء مدیریت و سوء استفاده شخصی راحت باشد و هدایت افکار عمومی در این شرایط قطعا از سوی افراد مغرض انجام می گردد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)