جدول گلزنان


ردیف

بازیکن

تعداد گل

۱

کریم باقری

۱۰

۲

هادی نوروزی

۸

۳

محسن خلیلی

۶

۴

هوار ملا محمد

۵

۵

سپهر حیدری

۴

۶

میثم بائو

۳

۷

مجتبی زارعی

۲

۷

وسلی برازیلیا

۲

۹

تیاگو آلوزفراگا

۱

۹

اشپیتیم آریفی

۱

۹

عادل کلاه کج

۱

۹

محمد پروین

۱

۹

شیث رضایی

۱


جدول پاس گل


تعداد پاس گل بازیکن ردیف
۴ محسن خلیلی ۱
۳ هوارمحمد ۲
۳ هادی نوروزی ۲
۳ مجتبی زارعی ۲
۲ کریم باقری ۵
۲ علیرضا محمد ۵
۲ مهدی شیری ۵
۲ ابراهیم شکوری ۵
۱ شیث رضایی ۹
۱ میثم بائو ۹
۱ وسلی برزیلیا ۹
۱ عادل کلاه کج ۹
۱ تیاگو فراگا ۹
۱ نبی باقریها ۹
۱ حسین بادامکی ۹
۱ حمید علی عسگری ۹جدول تاثیرگذاری


ردیف نام بازیکن تعداد پاس گل تعداد گل مجموع
۱

کریم باقری

۲

۱۰

۱۲

۲

هادی نوروزی

۳

۸

۱۱

۳

محسن خلیلی

۴

۶

۱۰

۴

هوارمحمد

۳

۵

۸

۵

مجتبی زارعی

۳

۲

۵

۶

سپهر حیدری

۰

۴

۴

۶

میثم بائو

۳

۱

۴

۸

وسلی برزیلیا

۱

۲

۳

۹

علیرضا محمد

۲

۰

۲

۹

مهدی شیری

۲

۰

۲

۹

ابراهیم شکوری

۲

۰

۲

۹

شیث رضایی

۱

۱

۲

۹

عادل کلاه کج

۱

۱

۲

۹

تیاگو فراگا

۱

۱

۲

۱۵

نبی باقریها

۱

۰

۱

۱۵

حسین بادامکی

۱

۰

۱

۱۵

حمید علی عسگر

۱

۰

۱

۱۵

اشپیتیم آرفی

۰

۱

۱

۱۵

محمد پروین

۱

۰

۱ 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)