محمد محمدی در محل تمرین امروز بازیکنان تیم پرسپولیس حضور پیدا کرد.

محمد محمدی، معاون باشگاه پرسپولیس با حضور در ورزشگاه کاظمی، محل تمرین بازیکنان این تیم با یحیی گل محمدی دیدار کرد.

محمدی در غیاب رضا درویش، مدیرعامل باشگاه که به قطر سفر کرده است، با سرمربی جلسه‌ای برگزار کرد تا وضعیت تیم را بررسی کند.

بازیکنان تیم پرسپولیس در اعتراض به مشکلات باشگاه طی دو روز گذشته از انجام تمرینات سرباز زده و اعتصاب کرده‌اند.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)