معاون اجرایی پرسپولیس در تمرین تیم نوجوانان این باشگاه حاضر شد.

به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، ابراهیم شکوری صبح امروز از تمرین تیم نوجوانان این باشگاه بازدید کرد.

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس در این بازدید با کادر فنی تیم نیز گفت‌وگو کرد و پای حرف‌ها و مشکلات آن‌ها نشست.

یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های مدیریت جدید باشگاه پرسپولیس نگاه ویژه به تیم‌های پایه و استفاده از پیشکسوتان باشگاه در اداره و مدیریت این تیم‌ها خواهد بود.

شکوری امروز هم به کادر نوجوانان که شامل رضا جباری و حسن خانمحمدی که از بازیکنان بنام سابق پرسپولیس هستند اطمینان داد تمام تلاشش را برای به حداقل رساندن مشکلات آنها خواهد کرد.

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس بعد از این ملاقات دوستانه، عکسی هم به یادگار با تیم نوجوانان انداخت.