مرجع خبری پرسپولیس : چهارشنبه شب و پس از آنکه کارمندان باشگاه پرسپولیس این باشگاه را ترک کردند ، عده ای ناشناس به دفتر باشگاه پرسپولیس حمله کرده و شیشه ها را پائین آوردند

چهارشنبه شب و پس از آنکه کارمندان باشگاه پرسپولیس این باشگاه را ترک کردند ، عده ای ناشناس به دفتر باشگاه پرسپولیس حمله کرده و شیشه ها را پائین آوردند.

این اتفاق عجیب و غیرمنتظره دومین مسئله مهم درحاشیه این باشگاه بعد از سرقت خودروی مدیرعامل است. شرایط این تیم به قدری درهم است که آوازه اش از مرزها بیرون رفته و شبکه BBC هم گزارشی درباره تهیه کرده است

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)