خبرگزاری پرسپولیس : تیم فوتبال پرسپولیس با شش گل پیکان را شکست داد. ویدئوی گل های بازی را می توانید از طریق خبرگزاری پرسپولیس دانلود کنید:

 

 

1- کریم انصاری فرد : دانلود

2- علیرضا نورمحمدی : دانلود

3- کریم انصاری فرد : دانلود

4- کریم انصاری فرد : دانلود

5- محمد نوری : دانلود

6- محمد قاضی : دانلود

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)