خبرگزاری پرسپولیس : تیم فوتبال پرسپولیس با شش گل پیکان را شکست داد. ویدئوی گل های بازی را می توانید از طریق خبرگزاری پرسپولیس دانلود کنید:

 

 

۱- کریم انصاری فرد : دانلود

۲- علیرضا نورمحمدی : دانلود

۳- کریم انصاری فرد : دانلود

۴- کریم انصاری فرد : دانلود

۵- محمد نوری : دانلود

۶- محمد قاضی : دانلود

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)