پرسپولیس نیوز :سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس طلبش را با این باشگاه تسویه کرده است.

حمید درخشان سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس که از زمانی که در این باشگاه فعالیت می‌کرد، از این باشگاه طلبکار بود چندی پیش طلبش را با این باشگاه تسویه کرد.

درخشان بخشی از این طلب را به باشگاه بخشید و بخش دیگری از آن را به صورت چک دریافت کرد تا بتواند طلبش را از این باشگاه بگیرد.