کمیته انضباطی آرای خود را درمورد پرونده‌های مختلف به شرح زیر صادر کرد.

کمیته انضباطی آرای خود را درمورد پرونده‌های مختلف به شرح زیر صادر کرد:

* دیدار تیم های نساجی مازندران و پیکان تهران در هفته اول لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی سید مهدی رحمتی، سرمربی تیم نساجی مازندران تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی و بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد. وی به یک جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت 2 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.( با صدور این رای دستور موقت صادره به شماره 39510 ملغی می شود)

منصور باقری، بازیکن تیم پیکان تهران به دلیل افترا، توهین از طریق مصاحبه بعد از بازی به یک جلسه محرومیت تعلیقی و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای از حیث محرومیت قطعی و از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

* مسابقه تیم های پرسپولیس تهران و آلومینیوم اراک برگزار و از سوی مجتبی حسینی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک تخلفاتی مبنی بر افترا، توهین از طریق مصاحبه بعد از بازی نسبت به داور مسابقه رخ داد. وی به یک جلسه محرومیت تعلیقی از همراهی تیم تا پایان فصل و پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای از حیث محرومیت قطعی و از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

سید مهران موسوی، بازیکن تیم آلومینیوم اراک به دلیل افترا، توهین از طریق مصاحبه بعد از بازی نسبت به داور مسابقه باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. وی به مدت یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان فصل محکوم شد. این رای از حیث محرومیت قطعی و از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)