پرسپولیس نیوز: سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و جانشین اسناعیل حسن زاده معرفی شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در حکمی ابوالفضل حسن‌زاده محمدی را به عنوان سرپرست کمیته انضباطی معرفی کرد.

پیش از این اسماعیل حسن‌زاده ریاست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت که ۱۸ آبان ماه از سمت خود استعفا کرد.