سومین کرونایی احتمالی پرسپولیس در حال حاضر در قرنطینه به‌ سر می برند.

میلاد سرلک به دلیل سرماخوردگی (مشکوک به کرونا) در تمرین دیروز و امروزغایب بوده است.

گفته‌ می شود او در حال حاضر در قرنطینه به‌ سر می برد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)