وحید قلیچ از عوامل برنامه فوتبال برتر و محمدحسین میثاقی دلخور است.

وحید قلیچ درباره دلخوری‌اش از عوامل برنامه فوتبال برتر و محمدحسین میثاقی گفت: از همه‌شان دلخورم. آقای میثاقی به من پیام داده آقای احمدی خیلی دوست دارد دعوتت کند اما سبیل‌هایت را بزن.

به شما چه ربطی دارد که سبیل‌هایم را بزنم؟ مگر سبیل چیست که بزنم و روبه‌روی شما بنشینم؟ من به اندازه کافی معروف هستم. وقتی می‌گویم می‌خواهم امروز سر مزار ناصر حجازی بروم، می‌بینم ۲۰۰ نفر می‌آیند و همین برای من بس است.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)