مرجع خبری پرسپولیس(۱۱:۰۱) /چهارشنبه ۱۱ دی 

پس مدیران قبلى چه باید مى گفتند؟!صداى ناله پولدارترین پرسپولیس تاریخ

داریوش مصطفوى که چندى قبل گفته بود براى پرداخت قسط دوم طلب بازیکنان ۹۰۰ میلیون کم داریم، مجدداً در مصاحبه اى تأکید کرده شبانه روز دنبال پول است! البته این حرف ها شاید بهانه اى باشد براى اینکه اگر از پرسپولیس رفت، بگوید مشکل مالى و … داشتیم اما سؤال اینجاست که پس این همه پول کجا رفته است؟ هدایتى که گفته بود من ۳ میلیارد کمک کرده ام و این مسأله تکذیب هم نشده. از طرفى سازمانى ها همواره مى گویند حجم کمک هاى ما بیشتر از هدایتى بوده و حالا اگر بپذیریم که سازمان فقط ۳ میلیارد به پرسپولیس کمک کرده (یعنى به اندازه کمک هاى هدایتى) باید بگوییم امسال تا همین جاى کار ۶ میلیارد تومان خرج پرسپولیس شده که مبلغ بسیار بالایى است و باید دید این پول ها کجا و چگونه هزینه شده است. به جرأت مى توان گفت در هیچ دوره اى سازمان این قدر براى پرسپولیس هزینه نکرده بود و هیچ سالى هزینه هاى پرسپولیس اینقدر زیاد نمى شد اما امسال پرسپولیس هر مشکلى داشته، مشکل مالى نداشته و بى انصافى است که کم و کاستى ها را به گردن مسائل اقتصادى بیندازیم.
•••
به جرأت مى توان گفت پرسپولیس هیچ سالى اینقدر پول نداشته و هیچ سالى اینقدر مورد محبت سازمان قرار نگرفته است. تازه در سنوات گذشته خبرى از هدایتى هم نبود که درست در حساس ترین شرایط تراول چک به باشگاه تزریق کند. سازمان هم که بنا به دلایل مختلف بیشترین کمک ها را به پرسپولیس باید مشکل مالى داشته باشد؟ چنین مجموعه اى که با این سرمایه عظیم انسانى و مالى گرد آمده یکى از بهترین تیم هاى تمام تاریخ پرسپولیس است اما هر روز مى بینیم که مصطفوى یک جور مصاحبه مى کند و حرف از مشکلات مالى مى زند. سؤال اینجاست که اگر این پرسپولیس مشکل مالى دارد پس مدیران قبل از مصطفوى چه باید مى گفتند؟ مگر نه اینکه پرسپولیس در دوران خطیب، انصارى فرد، کاشانى و … مشکلات به مراتب بیشترى داشت؟ پس چرا صداى ناله مصطفوى (که از همه مدیران بیشتر مورد حمایت سازمان قرار گرفته) درآمده است؟
•••
اسم پرسپولیس به حد کافى بزرگ هست تا درآمدزایى کند و حداقل روى پاى خود بایستد. اینکه یک روز سازمان پول بدهد و یک روز هدایتى، از بیخ و بن غلط است و نمى توان اسمش را درآمدزایى گذاشت. پرسپولیس باید روى پاى خود بایستد و البته به هوادارانش تکیه کند. خود مصطفوى هم نمى تواند این نکته را کتمان کند که کمک هاى سازمان در زمان او به مراتب بیشتر از زمان خطیب، انصارى فرد، کاشانى و … بوده و با این حساب اینکه مشکلات مالى را به رسانه ها مى کشاند اصلاً جاى توجیه ندارد.
آخرین خبر از پرسپولیس
هدایتى گفته یا من یا مصطفوى و على آبادى هم به مصطفوى گفته با قدرت به کارت ادامه بده. اگر مصطفوى بماند، هدایتى دیگر پول نمى دهد و خلاصه پرسپولیس جاى یکى از این ۲ نفر است

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)