خبرگزاری پرسپولیس : تعدادی از هواداران که مخالف حضور پروین در پرسپولیس هستند روز گذشته بنری در ورزشگاه درفشی فر حمل کردند:

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)