پنجره نقل و انتقالات فوتبال ایران که انتهای مرداد ماه آغاز شده بود پس ازسه ماه در انتهای آبان ماه به پایان رسید.

پرسپولیس نسبت به فصل قبل ۸ بازیکن از دست داد و ۹ بازیکن جدید جذب کرد که یکی از آنها زیر ۲۱ سال است.

شماتیک ترکیب پرسپولیس در فصل جاری به این شرح است با این توضیح که آل کثیر تا پایان سال محروم شده است: