مراسم قرعه‌کشی بیست‌ودومین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد.

با برگزاری مراسم قرعه کشی بیست و دومین دوره لیگ برتر، مشخص شد دربی ۹۹ پایتخت در هفته دوازدهم لیگ برتر و به میزبانی استقلال انجام خواهد شد.

برنامه کامل بازی‌های پرسپولیس در نیم فصل نخست:

هفته نخست: ذوب‌آهن – پرسپولیس
هفته دوم: پرسپولیس – فولاد
هفته سوم: آلومینیوم – پرسپولیس
هفته چهارم: پرسپولیس – نفت آبادان
هفته پنجم: هوادار – پرسپولیس
هفته ششم: نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
هفته هفتم: پرسپولیس – تراکتور
هفته هشتم: سپاهان – پرسپولیس
هفته نهم: پرسپولیس – مس رفسنجان
هفته دهم: ملوان – پرسپولیس
هفته یازدهم: پرسپولیس – مس کرمان
هفته دوازدهم: استقلال – پرسپولیس
هفته سیزدهم: پرسپولیس – پیکان
هفته چهاردهم: گل‌گهر سیرجان – پرسپولیس
هفته پانزدهم: پرسپولیس – نساجی

هفته اول

ذوب‌آهن اصفهان – پرسپولیس
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان
نفت مسجدسلیمان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – هوادار
استقلال – سپاهان اصفهان
نساجی مازندران – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – تراکتور تبریز
پیکان – ملوان بندر انزلی

هفته دوم

پرسپولیس – فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک
مس کرمان – پیکان
هوادار – نفت مسجدسلیمان
سپاهان اصفهان – نساجی مازندران
ملوان بندر انزلی – استقلال
مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان
تراکتور تبریز – ذوب‌آهن اصفهان

هفته سوم

آلومینیوم اراک – پرسپولیس
هوادار – صنعت نفت آبادان
استقلال – مس کرمان
نفت مسجدسلیمان – پیکان
گل‌گهر سیرجان – سپاهان اصفهان
نساجی مازندران – ملوان بندر انزلی
فولاد خوزستان – تراکتور تبریز
ذوب‌آهن اصفهان – مس رفسنجان

هفته چهارم

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – استقلال
سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان
پیکان – نساجی مازندران
تراکتور تبریز – هوادار
ذوب‌آهن اصفهان – ملوان بندر انزلی

هفته پنجم

هوادار – پرسپولیس
صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – مس کرمان
آلومینیوم اراک – تراکتور تبریز
ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان – مس رفسنجان
استقلال – پیکان
گل‌گهر سیرجان – ملوان بندر انزلی

هفته ششم

نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – آلومینیوم اراک
استقلال – نساجی مازندران
ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان
مس رفسنجان – هوادار
پیکان – گل‌گهر سیرجان

هفته هفتم

پرسپولیس – تراکتور تبریز
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان
فولاد خوزستان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – ملوان بندر انزلی
نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان
هوادار – سپاهان اصفهان
گل‌گهر سیرجان – استقلال
ذوب‌آهن اصفهان – پیکان

هفته هشتم

سپاهان اصفهان – پرسپولیس
ملوان بندر انزلی – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – هوادار
پیکان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – گل‌گهر سیرجان
نساجی مازندران – ذوب‌آهن اصفهان
استقلال – فولاد خوزستان
مس رفسنجان – تراکتور تبریز

هفته نهم

پرسپولیس – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان
آلومینیوم اراک – مس کرمان
تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان
گل‌گهر سیرجان – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – پیکان
ذوب‌آهن اصفهان – استقلال
هوادار – ملوان بندر انزلی

هفته دهم

ملوان بندر انزلی – پرسپولیس
صنعت نفت آبادان – مس کرمان
استقلال – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان
سپاهان اصفهان – تراکتور تبریز
نساجی مازندران – فولاد خوزستان
پیکان – هوادار
گل‌گهر سیرجان – ذوب‌آهن اصفهان

هفته یازدهم

پرسپولیس – مس کرمان
صنعت نفت آبادان – پیکان
آلومینیوم اراک – نساجی مازندران
ذوب‌آهن اصفهان – نفت مسجدسلیمان
مس رفسنجان – سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان – گل‌گهر سیرجان
هوادار – استقلال
تراکتور تبریز – ملوان بندر انزلی

هفته دوازدهم

استقلال – پرسپولیس
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – مس رفسنجان
ذوب‌آهن اصفهان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان
ملوان بندر انزلی – سپاهان اصفهان
گل‌گهر سیرجان – هوادار
پیکان – تراکتور تبریز

هفته سیزدهم

پرسپولیس – پیکان
صنعت نفت آبادان – استقلال
تراکتور تبریز – مس کرمان
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان
سپاهان اصفهان – نفت مسجدسلیمان
هوادار – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان
مس رفسنجان – ملوان بندر انزلی

هفته چهاردهم

گل‌گهر سیرجان – پرسپولیس
ذوب‌آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – ملوان بندر انزلی
نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک
پیکان – سپاهان اصفهان
نساجی مازندران – تراکتور تبریز
فولاد خوزستان – هوادار
استقلال – مس رفسنجان

هفته پانزدهم

پرسپولیس – نساجی مازندران
صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان
سپاهان اصفهان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان
ملوان بندر انزلی – نفت مسجدسلیمان
تراکتور تبریز – استقلال
هوادار – ذوب‌آهن اصفهان
مس رفسنجان – پیکان

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)