مرجع خبری پرسپولیس(۱۰:۵۷) / چهارشنبه ۱۱ دی 

کارنامه ۳ مربى روى میز پیروانى !مربى خارجى پرسپولیس ۲ هفته دیگر مى آید

بعد از انتصاب نعیم سعداوى به عنوان مربى پرسپولیس و آغاز فعالیت وى زیر نظر افشین پیروانى بحث حضور یک مربى مشاور خارجى در جمع سرخپوشان تا حدى رنگ باخت. این مسأله قبل از انتخاب سعداوى به طور جدى دنبال مى شد و حتى افشین پیروانى هم در گفت و گوى خود با خبرنگاران صراحتاً تاکید مى کرد که جذب یک مربى خارجى در دستور کار وى قرار دارد.البته این طور که از گوشه و کنار خبر مى رسد موضوع هنوز هم آن طور که ما فکر مى کنیم به بایگانى سپرده نشده و مسأله همچنان در دستور کار قرار دارد اما پرسپولیسى ها ترجیح مى دهند در ارتباط با آن سر و صداى زیادى راه نیندازند تا ماجرا بدون مانور خبرى سیر آرام و طبیعى خویش را طى کند.در همین راستا شایعه اى درون باشگاه پیچیده که به نوعى مى تواند مکمل و تاییدکننده خبر فوق باشد. برخى از اطرافیان تیم که به داخل باشگاه نیز رفت و آمد دارند، مدعى اند که پیروانى هم اکنون مشغول مطالعه دقیق کارنامه کارى ۳ مربى اروپایى است و احتمال اینکه نام مربى خارجى صورتى رخ مى دهد که باشگاه پرسپولیس براى تأمین هزینه جذب وى مشکل مادى نداشته باشد و بتواند از پس مخارج آن برآید

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)