مرجع خبری پرسپولیس : اختلاف بین سهامداران شرکت “امیرکبیر کاشان” به دلیل فروش مال غیر از سوی مالک تیم استیل آذین، منجر به تعقیب قضایی برای فروشنده شد.

به گزارش مرجع خبری و به نقل از موج  موج، با توجه به فروش تعداد قابل توجه سهام “شرکت امیر کبیر کاشان” توسط سکاندار تیم استیل آذین به اشخاص ثالث و دریافت کامل بها و ثمن مورد معامله، پس از گذشت بیش از یک سال مشخص شده است سهام انتقالی از ناحیه نام برده در رهن و وثیقه بانک و اشخاص(شرکت های سرمایه گذاری) قرار دارد و وی به تعهدات خود عمل نکرده است.


این موضوع موجب تعقیب قضایی وی از سوی خریداران در مراجع قضایی شده است.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)