محرومیت نورافکن و جریمه نقدی پزشک پرسپولیس

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد و امید نورافکن به دلیل توهین به هواداران پرسپولیس محروم شد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص گزارش مقام رسمی مسابقه مبنی بر تخلف باشگاه پرسپولیس در بازی با سپاهان اصفهان مبنی بر عدم حضور پزشک رسمی باشگاه، دکتر علیرضا … ادامه خواندن محرومیت نورافکن و جریمه نقدی پزشک پرسپولیس