محمدعلی ترکاشوند، معاون اقتصادی و مالی سابق باشگاه پرسپولیس، متاسفانه دچار سکته مغزی شده و در بیمارستان بستری است.

به نقل از خبرورزشی؛ محمدعلی ترکاشوند معاون سابق باشگاه پرسپولیس در دوران مدیریت علی اکبر طاهری دچار سکته مغزی شده و در بیمارستان بستری است.

او به خاطر قرارداد بازیکنان خارجی در زمان حضور خود مورد سوال رسانه ها قرار گرفته بود.