مهدی عبدی قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد.

به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس مهدی عبدی بازیکن جوان و گلزن پرسپولیس با حضور در محل باشگاه قرارداد خودرا با این تیم تمدید کرد.

این تمدید در راستای سیاست حفظ سرمایه های جوان تیم صورت گرفت و باشگاه پرسپولیس مطابق این قرارداد به مدت پنج سال این بازیکن را در خدمت خود خواهد داشت.