درحالی که اعلام شده پرسپولیس هفته آینده باید ۲۰۰ هزار یورو را به عنوان قسط بعدی دروازه‌بان سابقش پرداخت کند این موعد هنوز نرسیده است.

روز گذشته اعلام شد باشگاه پرسپولیس تا ۲۵ خرداد فرصت دارد تا قسط سوم بوژیدار رادوشوویچ را به حساب او در کرواسی واریز کند و حتی اگر ۲۴ ساعت دیرکرد داشته باشد، با جریمه دویست هزار یورویی مواجه خواهد شد.

این در حالی است که پرسپولیس تعهد کرد پرداخت رقم 850 هزار یورویی مطالبات رادو در چهار قسط از 15 ژانویه 2023(25 دی‌ماه 1401) تا نهم نوامبر2023 (18 آبان‌ 1402) هر سه ماه یک بار انجام شود.

قسط اول به مبلغ ۲۵۰ هزار یورو 25 دی پرداخت شد و قسط دوم به فاصله سه ماه به مبلغ ۲۰۰ هزار یورو قبل از 25 فروردین به این دروازه‌بان پرداخت شده و قسط سوم نیز که ۲۰۰ هزار یورو خواهد بود اگر به همین فاصله سه ماهه پرداخت شود تا اواخر تیرماه مهلت پرداخت دارد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)