پرسپولیس نیوز: نیم‌صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چاپ صبح کشور روی کیوسک‌های مطبوعاتی را ورق بزنید:

 
به دلیل بین التعطیلین اکثر روزنامه های ورزشی منتشر نشده است

روزنامه شوت ورزشی