پرسپولیس نیوز : پرسپولیس با گل محمد نوری از ذوب آهن پیش افتاد و سپس بازی به تساوی کشیده شد. گل پرسپولیس را اینجا دریافت کنید:

 

 

 

گل اول – محمد نوری : دانلود

 

گل تساوی – مرتضی تبریزی : دانلود

 

گل دوم – کارلوس سانتوس : دانلود

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)