پرسپولیس نیوز : پرسپولیس با نتیجه پنج بر دو آبولان اوکراین را شکست داد. ویدئو گل های بازی را اینجا تماشا کنید:

 

 

 

 

گل اول(امیری):

{jhtml5video}pers1-0obolon.mp4{/jhtml5video}

 

گل دوم(احمدزاده):

{jhtml5video}pers2-0obolon.mp4{/jhtml5video}

 

گل سوم(عالیشاه)

{jhtml5video}pers3-0obolon.mp4{/jhtml5video}

 

گل چهارم(امیری)

{jhtml5video}pers4-0obolon.mp4{/jhtml5video}

 

گل پنجم(زاهدی)

{jhtml5video}pers5-0obolon.mp4{/jhtml5video}

 

گل اول آبولان

{jhtml5video}pers3-1obolon1.mp4{/jhtml5video}

 

گل دوم آبولان

{jhtml5video}pers5-2obolon.mp4{/jhtml5video}

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)