دوشنبه ۱۴ بهمن(۱۱:۱۷) 

مرجع خبری پرسپولیس : پرسپولیس و لحظه تحول

… خرابى چون که از حد بگذرد ، آباد مى گردد و امروز، حرفى که از جمله دلایل دوختن لب هاى فرخى یزدى، بود در تیم پرسپولیس مصداق دارد و عینیت پیدا کرده است. پرسپولیس، بیش از اندازه تحمل و کشش خود، بد بازى کرده است و بیشتر از این نمى توان غلط و نادرست بازى کرد. زمان آن رسیده است که به سود فوتبال ایران، پرسپولیس را به تجدید نظر وادار کرد. دوباره مى گویم و ۱۰ باره تکرار مى کنم که بحث هاى مدیریتى، اشکالات نحوه اداره تیم پرسپولیس، کمبودها و کاستى هاى از روز نخست پیدایى این تیم (سال ۱۳۴۸) به جاى خود اما پرسپولیس، در زمین بازى، هنگام مسابقه و به عنوان یک تیم فاقد ویژگى هاى همیشگى و دیرینه خود است.پرسپولیس سال ،۸۷ بدون شور حرکتى بازى مى کند. از بازى این تیم، حتى مردان درون میدان نیز لذت نمى برند. همه چیز سرد است، تمام حرکات یخ کرده وماسیده اند. بازیکنان انگار از دقیقه یکم، منتظر به صدا درآمدن سوت پایان بازى هستند. پرسپولیس نه تماشاگرانش را گرم مى کند نه خود به هیجان مى آید. حتى از عصبیت هم خبرى نیست. عصبانیت را در پریدن نفرات این تیم به هم مى بینیم. و پرسپولیس، به همین دلیل -که همه از جمله دلایل تکنیکى هستند و ربطشان به ماجراهاى مدیریتى اندک است- حتى نمى تواند فاصله زیاد نفرات خود را به حداقل برساند و این بازیکن را،

 مکمل حرکات آن بازیکن بداند. آن هم بازیکنانى که از انگیزه شخصى سرشارند اما در این تیم نمى توان اراده تک به تک نفرات را بهم گره زد. بازى با پیام، شاید به عبارتى بدترین بازى پرسپولیس باشد، آن هم در حالى که با استفاده از حرف هاى على کریمى- که مى تواند حرف هاى تمام نفرات این تیم باشد – برانگیختن روح مردان معترض، بسیار آسان مى نمود اما در پرسپولیس، کسى را سراغ نداریم که متوجه قدرت روح باشد و به صیقل زدن نیروى روان این تیم پرمهره، همت بگمارد. پرسپولیس، در روزى که مى توانست همبستگى و پیوستگى مردان خود را – با اتکا به سخنان اعتراضى على کریمى – به اوج برساند، این حربه را نادیده گرفت و تیم خود را به همان «سردى» و با همان بى خیالى و بى تفاوتى همیشگى راهى میدان کرد.
***
پرسپولیس بازى با پگاه را به آن شکل که دیدیم از دست داد، براى مدیران این تیم، تکرار روز به روز نازلتر بازى هاى بى کلاس، اهمیتى در حد حرف هاى على کریمى ندارد.سخنان کریمى – که البته باید بازخورد داشته باشد – روساى پرسپولیس را به واکنش وا مى دارد اما بازى هاى فاقد کلاس این تیم، دل هیچکدام از دست اندرکاران را نمى لرزاند و اقدام واقعى هیچکدامشان را در پى ندارد. آیا همین بى عملى نشانه اى نیست از رسیدن به لحظه تیم؟ آیا پرسپولیس را اینک و در این لحظه ها نباید روى ریل موفقیت قرار داد؟

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)