پرسپولیس نیوز: بازی پرسپولیس و آلومینیوم بدون تاخیر آغاز می شود.

با درخواست شبکه سه از سازمان لیگ قرار شد بازی پرسپولیس و آلومینیوم با ۴۰ دقیقه تاخیر به جای ساعت ۲۰:۵۵ ساعت ۲۱:۳۵ آغاز شود تا بازی از شبکه سه پخش شود اما سازمان لیگ با این تصمیم مخالفت کرد.

با مخالفت سازمان لیگ این بازی بدون تاخیر آغاز می شود و نیمه اول از شبکه ورزش و نیمه دوم از شبکه سه پخش می شود.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)