فدای سر هواداران که نیامدند

مرجع خبری پرسپولیس : یادش بخیر روزی که حمید استیلی و محمد خاکپور برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس به دفتر علی پروین در هفت تیر رفتند تا مقدمات کارشان برای حضور در این تیم مهیا شود اما…

 

این دو سرمست از اینکه کل مبلغ توافق شده که اتفاقا آن روزها پول خوبی هم بود، دریافت خواهند کرد پا به دفتر سلطان گذاشتند. پس از ساعتی صحبت و گفت و گو پروین ۴۰ درصد از مبلغ توافق شده و یک پیراهن پرسپولیس را به آن ها داد و گفت؛ به سلامت!

 

هر دو بازیکن متفق القول پرسیدند پس علی آقا بقیه اش چه می شود؟ پروین هم با خونسردی پاسخ داد: ۶۰ درصد باقی مانده ارزش پیراهن سرخی است که قرار است بر تن کنید. این پیراهن و رنگ سرخش حرمت دارد و نمی توان با هیچ مبلغی آن را معامله کرد…

 

اینجا بود که استیلی و خاکپور متوجه شدند پا به چه باشگاهی گذاشتند و بدون اینکه کلامی از دهان خارج کنند دفتر سلطان را ترک کردند و چندین سال جانانه برای پرسپولیس و هوادارانش بازی کردند. 

 

 

آری این تیم پرسپولیس است و پیراهن آن حرمت دارد و هر کسی لیاقت پوشیدن پیراهن این تیم را ندارد. چون این پیراهن پیشتر بر تن بازیکنانی بوده که برای هوادارانش با عشق بازی می کردند و تاریخ نمی تواند پروین، بهزادی، پیروانی، دایی و عابدزاده ها را فراموش کند.

 

چون امثال این ها بدون منت برای پرسپولیس عرق ریختند و هیچگاه هم منت نگذاشتند که ما چنین و چنان کردیم. هر بار هم پای سخن آن ها بنشینی خواهند گفت که هر چه دارند از پرسپولیس و هوادارانش دارند. هواداران قدر شناس هم قدر این سرمایه ها را می دانند و همیشه از آن ها به نیکی یاد می کنند.

 

خلعتبری و سیدجلال با تیم های سابق خود تمدید کردند و در واقع به تمام توافقات خود با پرسپولیس پشت کردند. به طور قطع هواداران پرسپولیس می دانند هدف آن ها از این کارشان چه بـــود. آن ها برای مذاکره با باشگاه پرسپولیس به دفتر کاشانی رفتند، خواسته هایشان را مطرح کردند تا قیمت خود را برای باشگاه هایشان افزایش دهند.

 

چون به واسطه یک مذاکره اولیه با پرسپولیس و رسانه ای شدن آن مبلغ قرارداد آن ها به شکل قابل توجهی با تیم هایشان افزایش یافت. آن ها از اول قرار نبود به پرسپولیس بیایند و قول تمدید قرارداد را به هم تیمی هایشان داده بودند. خلعتبری و حسینی تنها به این خاطر با پرسپولیس مذاکره کردند که…

 

این سید جلال و خلعتبری هستند که از این اقدام ضرر خواهند کرد چون پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و بزرگ می ماند. هواداران پرسپولیس از کاشانی هم دلخور نیستند چرا که او تمام تلاش خود را کرد و قول داده شرایط این دو بازیکن را برای روشن شدن اذهان عمومی رسانه ای کند.

 

نیامدن این دو هم مهم نیست چون شهریار و کاشانی در آینده نزدیک دو بازیکن قابل تر را جایگزین این نفرات خواهند کرد. بازیکنی که ارزش پیراهن پرسپولیس را بداند. خدا را چه دیدی شاید این بازیکن اسطوره بعدی باشگاه باشد….

 

با برداشتی از نوشته غلامرضا واشقانی فراهانی

انتهای گزارش اختصاصی / امانت داری – استفاده از این خبر با ذکر نام مرجع خبری پرسپولیس مجاز است

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)