سیدجلال حسینی پس از محرومیت از سوی کمیته انضباطی پستی اینستاگرامی را منتشر کرد.

کاپیتان پرسپولیس در صفحه خود نوشت:

همانا عدالت بالاترین ارزش ها است

سکوت در برابر ظلم کمک به ظالم است .
اما عجیب آنکه این سکوت دو طرف دارد و بعضی در مقابل بی عدالتی سکوت می کنند و در مقابل تخلفاتشان نادیده گرفته می شود.
اجرای عدالت را تبدیل به بده بستان کرده اند.
مجریان عدالت و دلسوزان اخلاق فقط آنچه که دوست داشتند را دیدند و به راحتی چشم بر روی دیگر رخدادها بستند.
محرومیت راهکار بریدن صدای دادخواهان نیست .
مکتب پرسپولیس نماد عدالت خواهی مردم است ما نیز شاگرد همان مکتبیم حتی اگر بهای آن محرومیت باشد.

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)