خرید جدید پرسپولیس پیام ویژه ای را برای تیم سابقش و سیرجانی ها منتشر کرد.

علیرضا ابراهیمی خرید جدید پرسپولیس در پیامی از گل گهر و سیرجانی ها تشکر کرد و قدردان آنها بود.

پیام شماره ۵ جدید سرخ ها را ببینید:

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)