کارگروه دفاعیات را قبول نکرد، پرونده استقلال به کمیته انضباطی رفت

کارگروه نظارت بر قراردادها دفاعیات باشگاه استقلال را نپذیرفت. پس از اینکه کارگروه نظارت بر قراردادها ایراداتی را به 4 موضوع بلانکو، یامگا، هاشمی نسب و خالدآبادی مطرح کرد، باشگاه استقلال نیز توضیحات خودش را ارائه کرد. با اینحال باقی ماندن ابهامات باعث شد باشگاه استقلال یک بار دیگر دفاعیات جدیدتری ارائه کند که این … ادامه خواندن کارگروه دفاعیات را قبول نکرد، پرونده استقلال به کمیته انضباطی رفت