کارگروه صیانت از سلامت مسابقات لیگ به درخواست حراست فدراسیون فوتبال مسابقات و رویدادهاى هفته هاى پایانى را زیر نظر مى گیرد

به نقل از سایت رسمى فدراسیون فوتبال، با توجه به حساسیت هفته هاى پایانى رقابت هاى لیگ باشگاههاى کشور با هماهنگى حراست فدراسیون، کمیته صیانت از سلامت مسابقات با حضور مسئولین ارکان قضایى، سازمان لیگ، کمیته داوران و سایر بخش هاى مرتبط فعالیت خود را از سر مى گیرد و بر روند برگزارى همچنین اقدامات و فعالیت هاى باشگاهها در این بخش نظارت جدى خواهد داشت.

در راستاى برگزارى رقابت ها در چارچوب حرفه اى و به دور از حاشیه سازى و تنش هاى اخیر در این چارچوب با هرگونه تحرکات حاشیه سازى که در روند برگزارى مسابقات و ماموریت عوامل مرتبط با برگزارى رقابت ها خلل ایجاد کند از طریق ارکان قضایى برخورد قاطع صورت مى گیرد.

همچنین مجددا از کلیه باشگاههاى حاضر در رقابت هاى لیگ حرفه اى فوتبال ایران درخواست مى شود خصوصا در هفته هاى پایانى در راستاى برگزارى عادلانه، حرفه اى و دور از حاشیه مسابقات از ایجاد حساسیت هاى کاذب، تشویش اذهان عمومى، تبادل بیانیه ، اتهاماهت و ادعاهاى غیر واقعى در قبال یکدیگر همچنین عوامل و دست اندرکاران برگزارى مسابقات اکیدا خوددارى نمایند.

بدیهى است در صورت ارائه هرگونه اسناد و مدارک معتبر در خصوص ادعاهاى مطروحه، موضوعات مورد نظر توسط ارکان قضایى و حراست فدراسیون فوتبال مورد بررسى و پیگیرى قرار مى گیرد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)