مجموعه تصاویر امضای قرداد دو ساله باشگاه پرسپولیس با حامد لک و سعید آقایی: