پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۲۱ مهر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

 

*سایت باشگاه پرسپولیس