مجموعه عکس های مسابقه برگشت گل گهر و پرسپولیس در لیگ نوزدهم با تساوی دو تیم در ورزشگاه امام علی سیرجان: