پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت پرسپولیس در ورزشگاه خیریه عمل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*سایت باشگاه پرسپولیس