پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲۶ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس