پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۳ بهمن پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*کانال باشگاه پرسپولیس