پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۱۰ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*سایت باشگاه پرسپولیس