پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۳ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید درفشی فر:

*سایت باشگاه پرسپولیس