مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین روز پنجشنبه پرسپولیس به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…


 

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/1.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/2.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/3.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/4.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/5.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/6.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/8.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/9.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/10.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/11.jpg

 

http://www.pnnc.ir/images/89/P_T_27_kh/12.jpg

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)