پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۲۸ مهر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس