پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین شنبه ۳ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس