پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه ۴ بهمن پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*کانال باشگاه پرسپولیس