پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین صبح امروز شنبه ۱۵ دی پرسپولیس در ورزشگاه تهرانسر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*سایت باشگاه پرسپولیس